Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Belangrijk nieuws voor houders van Mortgage bond 6

Amsterdam 16-02-13: Tot zekerheid voor de terugbetaling van de ingelegde gelden aan de houders van de bonds 6 is onder meer een pandrecht ten gunste van de Stichting op de participaties van Homburg Invest Inc. in Homco 61 gevestigd. Deze participatie (en daarmee het pandrecht) vertegenwoordigt geen waarde, maar mogelijk zijn er andere bronnen van opbrengst (uit niet-vastgoedobjecten) voor de houders van bonds 6. Dit wordt op dit moment onderzocht door de Monitor en kan mogelijk leiden tot een hogere opbrengst voor de houders van bond 6.

Zodra ons hierover meer bekend is, stellen wij u op de hoogte.

Laatste Nieuws

Amsterdam 13-02-13: Naast The Catalyst Capital Group Inc. (Catalyst) heeft zich deze week een andere potentiële investeerder met een goede reputatie gemeld. Deze partij overweegt op dit moment een cash bod te doen op alle uitstaande Corporate en Mortgage Bonds vóórdat de aanmeldingstermijn van het bod van Catalyst afloopt. Dit bod zou – volgens deze investeerder - een materieel hoger bod kunnen zijn dan het laatste bod van Catalyst. De Stichting zal u zo snel mogelijk nader informeren over deze nieuwe ontwikkeling. Zie ook "media berichten": Gevecht om Homburg-bonds

 

20e nieuwsbrief

Amsterdam 20 februari 2013: Vandaag is onze 20 ste nieuwsbrief uitgebracht die ondermeer ingaat op biedingen van derden.  De nieuwsbrief kunt u downloaden onder menu "documenten" en submenu "nieuwsbrieven".

Herstructureringsplan ingediend

Amsterdam 6 februari, Vandaag is conform onze verwachtingen het herstructureringsplan bij de rechtbank in Montréal ingediend. Tevens is het 19e verslag van de monitor gepubliceerd [www.Deloitte.com/ca/Homburg-Invest] waar tevens de geactualiseerde verwachting van uitkeringen per bondserie in staat vermeld. U ontvangt donderdag 7 februari a.s. per e-mail een nieuwsbrief waarin de Trustees (stichtingen) de recente ontwikkelingen samenvatten. De bondhouders die de nieuwsbrief per post ontvangen kunnen die vanaf zaterdag 10 februari a.s. verwachten.

 

Reactie op persbericht Catalyst Capital Group van 4 februari 2013

Amsterdam 5 februari 2012: De Stichting heeft kennis genomen van het persbericht van Catalyst Capital Group (Catalyst) van 4 februari 2013. Een aantal van de mededelingen die Catalyst in dit persbericht doet - in het bijzonder haar mededeling over de houding van de Stichting ten aanzien van het gedeeltelijk tenderbod van Catalyst - is pertinent onjuist.

Nieuws in de media

Onder menu "documenten" / "media - krantartikelen" vindt u diverse krantartikelen en persberichten over het bod van Catalyst.

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: