Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Persbericht Homburg Invest Inc: 2-12-13

 

Implementatie van het Plan

Zoals in het Plan in meer detail wordt uiteengezet, is implementatie van het plan onderhevig aan diverse voorwaarden. De voornaamste voorwaarde waaraan nog moet worden voldaan, is uitgifte van een vergunning door de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (de ‘AFM’).

Vergunningaanvraag AFM

Eerder werd reeds gemeld dat Homburg Invest en Geneba Properties N.V. (‘Geneba’) als gevolg van de implementatie op 22 juli 2013 van de Europese Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en de aanvullende drie Level 2 Verordeningen, verplicht waren bepaalde reeds bij de AFM ingediende documenten te herzien en aanvullende documenten te overleggen betreffende de aanvraag door Geneba van een vergunning als vastgoedbeleggingsinstelling in Nederland.

Op 25 november 2013 ontving Homburg Invest een brief van de AFM. Hierin wees de AFM erop dat bepaalde zaken in verband met de uitgifte van de vergunning nadere aandacht vereisen. Homburg Invest, Geneba, de Monitor en hun respectieve adviseurs werken hard om alle genoemde zaken zo snel mogelijk te adresseren. De AFM heeft de periode van dertien weken voor beoordeling van de aanvraag opgeschort voor een duur van twee weken, om Geneba in staat te stellen te reageren op de in de brief vermelde kwesties. Met deze vertraging van twee weken meegerekend zal de periode van dertien weken voor beoordeling van de aanvraag naar verwachting op of rond 24 december 2013 aflopen. De AFM kan deze periode met nogmaals dertien weken verlengen.

Gesprekken met hypotheekverstrekkers

Documentatie van de opnieuw onderhandelde voorwaarden voor leningen die Skandinaviska Enskilda Banken AB (‘SEB’) heeft verstrekt aan bepaalde dochterondernemingen van Homburg Baltic LP Inc. ten behoeve van vastgoed in Estland, Letland en Litouwen (de ‘Baltische Portfolio’), evenals langlopende huurcontracten voor vastgoed in deze landen, zijn ondertekend door de betreffende dochterondernemingen van Homburg Invest en SEB. Voor de overeenkomsten met SEB moet nog worden voldaan aan bepaalde voorwaarden, zoals het implementeren van het Plan en het doen van bepaalde betalingen waarin het Plan voorziet.

Juridische documentatie van de overeenkomsten met HSH Nordbank AG en Bank of Scotland is ook vastgelegd en ondertekend.


 

Verlenging van de aanhoudingsperiode

Op dit moment wordt de implementatiedatum van het Plan verwacht voor eind december 2013 of begin januari 2014. De voor implementatie van het Plan vereiste documenten zijn in grote meerderheid gefinaliseerd, na een bijeenkomst op 28 november tussen vertegenwoordigers van Geneba, Homburg Invest, de Monitor, Catalyst Capital Group en de Nederlandsche Participatie Exchange (‘NPEX’). Alhoewel de Onderneming zich uiterste moeite getroost om zo snel mogelijk aan de voorwaarden te voldoen, blijft de kans aanwezig dat de implementatie van het Plan nog verder wordt vertraagd.

Meer informatie over het CCAA-herstructureringsproces is beschikbaar op de website van de

Onderneming, http://www.homburginvest.com/, en op de website van de

Monitor,http://www.deloitte.com/ca/homburg-invest.

Over Homburg Invest

Homburg Invest bezit een gespreide portefeuille van commercieel vastgoed (waaronder kantoren, winkels, industriële objecten en ontwikkelingsvastgoed) verspreid over Canada, Europa en de Verenigde Staten.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat toekomstgerichte informatie zoals bedoeld in de Canadese effectenwetgeving. Toekomstgerichte informatie of uitspraken kenmerken zich door het gebruik van toekomstgerichte woorden als ‘zal’, ‘verwacht’, de ontkennende vorm daarvan of vergelijkbare variaties daarop. De werkelijk behaalde resultaten van de met deze uitspraken beschreven gebeurtenissen kunnen dan ook wezenlijk verschillen van hetgeen door deze verwachtingen wordt uitgesproken of gesuggereerd. Dergelijke uitspraken zijn in zijn geheel onderhevig aan risico’s en onzekerheden die inherent verbonden zijn aan verwachtingen voor de toekomst. Een aantal belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijk behaalde resultaten wezenlijk verschillen van de verwachtingen zijn onder andere de uitkomst van het lopende herstructureringsproces, vertragingen in de CCAA-procedure, algemene economische en marktfactoren, verandering van regelgeving vanuit de overheid en de factoren die worden beschreven in de documenten die Homburg Invest van tijd tot tijd in Canada indient bij de effectentoezichthouder, inclusief en met name de Informatiebrief zoals verstuurd door Homburg Invest aan haar crediteuren. Deze is tevens beschikbaar op de website van SEDAR (www.sedar.com). Deze waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken omvat alle toekomstgerichte uitspraken door Homburg Invest en individuen die namens Homburg Invest handelen. Tenzij anders door de wet vereist of bepaald, gelden deze toekomstgerichte uitspraken slechts vanaf de publicatiedatum van dit persbericht en aanvaardt Homburg Invest geen enkele verplichting om deze toekomstverwachtingen te actualiseren.

/NIET BEDOELD VOOR VERSPREIDING IN DE VERENIGDE STATEN OF NAAR PERSBUREAUS IN DE VERENIGDE STATEN/

Media:

Canada

Caroline Martel

NATIONAL Public Relations

(514) 843-2313

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nederland

Heleen Jansen

Cohn & Wolfe

Tel 0031 (0)20 6768666

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: