Persbericht HII 23 december 2013

Implementatie van het Plan

Zoals in het Plan en in eerdere persberichten in meer detail is uiteengezet, is de implementatie van het Plan onderhevig aan diverse voorwaarden. De voornaamste voorwaarde waaraan nog moet worden voldaan, is het verkrijgen van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (de ‘AFM’).

Vergunningaanvraag AFM

Eerder werd reeds gemeld dat Homburg Invest en Geneba Properties N.V. (‘Geneba’) als gevolg van de implementatie op 22 juli 2013 van de Europese Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (de AIFMD-richtlijn) en de drie aanvullende Level 2 Verordeningen, gehouden waren bepaalde reeds bij de AFM ingediende documenten te herzien en aanvullende documenten betreffende de aanvraag door Geneba van een vergunning voor (vastgoed-)beleggingsinstelling in Nederland te overleggen. Hieraan is op 5 september 2013 voldaan.

Homburg Invest en Geneba zijn reeds geruime tijd in gesprek met de AFM en De Nederlandsche Bank ('DNB') over de vergunningaanvraag. In deze gesprekken hebben Homburg Invest en Geneba o.a. de vragen van vertegenwoordigers van de AFM over de vergunningaanvraag beantwoord. Dit proces duurt langer dan verwacht en de AFM heeft aangegeven geen vergunning te verlenen aan Geneba vóór eind 2013. Gelet op de gesprekken met de vertegenwoordigers van de AFM hebben Homburg Invest en Geneba er vertrouwen in dat in 2014 de vergunning zal worden verleend.

Als gevolg van de vertraging in de vergunningaanvraag, zal het Plan niet in 2013 worden geïmplementeerd. Alhoewel de Onderneming haar uiterste best doet om zo snel mogelijk aan de opschortende voorwaarden te voldoen, onder andere door volledige medewerking te verlenen aan het aanvraagproces bij de AFM en DNB, kunnen er geen beloftes worden gedaan over de doorlooptijd van de implementatie van het Plan.

Gesprekken met hypotheekverstrekkers

Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom de doorlooptijd van de implementatie van het Plan is Homburg Invest bezig met het vragen van de benodigde verlengingen bij bepaalde hypotheekverstrekkers voor wie implementatie van het Plan op of voor 31 december 2013 een opschortende voorwaarde was. Twee hypotheekverstrekkers van Homburg Invest hebben verlenging reeds toegezegd. De Onderneming en de Monitor verwachten dat zij de toezeggingen van de overige hypotheekverstrekkers ook zullen verkrijgen.

Meer informatie over het CCAA-herstructureringsproces is beschikbaar op de website van de Onderneming, http://www.homburginvest.com/, en op de website van de Monitor,http://www.deloitte.com/ca/homburg-invest.

 

Over Homburg Invest

Homburg Invest bezit een gespreide portefeuille van commercieel vastgoed (waaronder kantoren, winkels, industriële objecten en ontwikkelingsvastgoed) verspreid over Canada, Europa en de Verenigde Staten.

 

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat toekomstgerichte informatie zoals bedoeld in de Canadese effectenwetgeving. Toekomstgerichte informatie of uitspraken kenmerken zich door het gebruik van toekomstgerichte woorden als ‘zal’, ‘verwacht’, de ontkennende vorm daarvan of vergelijkbare variaties daarop. De werkelijk behaalde resultaten van de met deze uitspraken beschreven gebeurtenissen kunnen dan ook wezenlijk verschillen van hetgeen door deze verwachtingen wordt uitgesproken of gesuggereerd. Dergelijke uitspraken zijn in zijn geheel onderhevig aan risico’s en onzekerheden die inherent verbonden zijn aan verwachtingen voor de toekomst. Een aantal belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijk behaalde resultaten wezenlijk verschillen van de verwachtingen is onder andere de uitkomst van het lopende herstructureringsproces, vertragingen in de CCAA-procedure, algemene economische en marktfactoren, verandering van regelgeving vanuit de overheid en de factoren die worden beschreven in de documenten die Homburg Invest van tijd tot tijd in Canada indient bij de effectentoezichthouder, inclusief en met name de Informatiebrief zoals verstuurd door Homburg Invest aan haar crediteuren. Deze is tevens beschikbaar op de website van SEDAR (www.sedar.com). Deze waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte uitspraken omvat alle toekomstgerichte uitspraken door Homburg Invest en individuen die namens Homburg Invest handelen. Tenzij anders door de wet vereist of bepaald, gelden deze toekomstgerichte uitspraken slechts vanaf de publicatiedatum van dit persbericht en aanvaardt Homburg Invest geen enkele verplichting om deze toekomstverwachtingen te actualiseren.

Noot voor redactie

 

Media:

 

Nederland

Heleen Jansen

Cohn & Wolfe

Tel 0031 (0)20 6768666

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Canada

Caroline Martel

NATIONAL Public Relations

(514) 843-2313

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.