Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

HII vraagt wederom verlenging CCAA en geeft update aanvraag AFM vergunning

 

Homburg Invest Inc. (HII) en Deloitte (de Monitor) hebben op de zitting bij de Canadese rechter op 7 februari jongstleden wederom een verlenging van de CCAA gevraagd en gekregen tot en met 11 maart 2014.

Om de herstructurering van HII te kunnen afronden, en daarmee de CCAA-procedure te beëindigen, resteert als belangrijkste nog niet vervulde voorwaarde het verkrijgen van de vergunning van de AFM voor Geneba Properties N.V. (Geneba), de nieuwe vastgoedonderneming waarmee een deel van de vastgoedportefeuille van HII een doorstart krijgt.

In de motie met de aanvraag bij de Canadese rechter voor verdere verlenging van de CCAA-bescherming geeft HII een update over de aanvraag bij de AFM. Op 28 januari 2014 hebben HII en Geneba wederom een brief met nadere vragen van de AFM ontvangen. De vragen betroffen met name details aangaande de invulling en uitvoering van het risicomanagement bij Geneba. Op 3 februari heeft de werkgroep die zich met de aanvraag bezighoudt de AFM alle antwoorden en uitwerking van bepaalde vragen verstrekt.

Op basis van de gesprekken die met vertegenwoordigers van de AFM zijn gevoerd, blijven HII, Geneba en de Monitor hoopvol over het verkrijgen van de vergunning tijdens de huidige verlenging.

Ook de Stichting, die geen formele partij is bij de aanvraag, heeft nogmaals per brief aan de AFM namens de circa 9.000 bondhouders haar zorgen geuit over de lange doorlooptijd van de aanvraag, nu al bijna 7 maanden, de daarmee oplopende kosten en bij de AFM aangedrongen op een zo spoedig mogelijke afgifte van de vergunning. De brief is tevens in kopie naar de waarnemend voorzitter van de AFM, ir. Th. F. Kockelkoren MBA, gestuurd.

 

 

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: