HII vraagt wederom verlenging CCAA en geeft update aanvraag AFM vergunning

 

Homburg Invest Inc. (HII) en Deloitte (de Monitor) hebben op de zitting bij de Canadese rechter op 7 februari jongstleden wederom een verlenging van de CCAA gevraagd en gekregen tot en met 11 maart 2014.

Om de herstructurering van HII te kunnen afronden, en daarmee de CCAA-procedure te beƫindigen, resteert als belangrijkste nog niet vervulde voorwaarde het verkrijgen van de vergunning van de AFM voor Geneba Properties N.V. (Geneba), de nieuwe vastgoedonderneming waarmee een deel van de vastgoedportefeuille van HII een doorstart krijgt.

In de motie met de aanvraag bij de Canadese rechter voor verdere verlenging van de CCAA-bescherming geeft HII een update over de aanvraag bij de AFM. Op 28 januari 2014 hebben HII en Geneba wederom een brief met nadere vragen van de AFM ontvangen. De vragen betroffen met name details aangaande de invulling en uitvoering van het risicomanagement bij Geneba. Op 3 februari heeft de werkgroep die zich met de aanvraag bezighoudt de AFM alle antwoorden en uitwerking van bepaalde vragen verstrekt.

Op basis van de gesprekken die met vertegenwoordigers van de AFM zijn gevoerd, blijven HII, Geneba en de Monitor hoopvol over het verkrijgen van de vergunning tijdens de huidige verlenging.

Ook de Stichting, die geen formele partij is bij de aanvraag, heeft nogmaals per brief aan de AFM namens de circa 9.000 bondhouders haar zorgen geuit over de lange doorlooptijd van de aanvraag, nu al bijna 7 maanden, de daarmee oplopende kosten en bij de AFM aangedrongen op een zo spoedig mogelijke afgifte van de vergunning. De brief is tevens in kopie naar de waarnemend voorzitter van de AFM, ir. Th. F. Kockelkoren MBA, gestuurd.