Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Uitkering bond 7

Op vrijdag 20 juni 2014 heeft de rechter de motie voor een interim uitkering goedgekeurd en toestemming gegeven voor een uitkering van CAD 16.819.846. Met een totale vordering van CAD 43.154.891 voor Bondserie 7 is dat ca 39% van de vordering. Dit zal naar verwachting medio juli worden uitgekeerd aan de houders van Bond 7.

Voor Bond 7 is het betrokken vastgoed Kai in december 2013 verkocht. Een aantal bouwondernemingen heeft claims ingediend richting de bij Kai betrokken Homco 88. Daarmee is er een geschil ontstaan tussen de houders van Bond 7 en deze bouwondernemingen over de bestemming van een deel van de netto opbrengst. Onze Canadese advocaten behartigen deze kwestie.
De Stichting heeft een motie ingediend bij de rechter voor goedkeuring dat zo snel mogelijk een interim uitkering kan worden gedaan.

 

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: