Uitkering bond 7

Op vrijdag 20 juni 2014 heeft de rechter de motie voor een interim uitkering goedgekeurd en toestemming gegeven voor een uitkering van CAD 16.819.846. Met een totale vordering van CAD 43.154.891 voor Bondserie 7 is dat ca 39% van de vordering. Dit zal naar verwachting medio juli worden uitgekeerd aan de houders van Bond 7.

Voor Bond 7 is het betrokken vastgoed Kai in december 2013 verkocht. Een aantal bouwondernemingen heeft claims ingediend richting de bij Kai betrokken Homco 88. Daarmee is er een geschil ontstaan tussen de houders van Bond 7 en deze bouwondernemingen over de bestemming van een deel van de netto opbrengst. Onze Canadese advocaten behartigen deze kwestie.
De Stichting heeft een motie ingediend bij de rechter voor goedkeuring dat zo snel mogelijk een interim uitkering kan worden gedaan.