Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Slotuitkering nog steeds vertraagd

Eindhoven, 30 juni 2018. Op 22 juni 2018 heeft de Monitor voor de rechter verslag gedaan van onder meer de status van de laatst te verkopen vastgoedobjecten. De enige reden waar de afsluiting van de CCAA procedure en daarmee de slotuitkering op wacht is de verkoop van een laatst resterend bedrijfscomplex. De verkoop van het object wacht op een uitspraak van de rechter omtrent de milieu- en veiligheidsvergunningen. De hoorzitting daarover was vertraagd en heeft nu op 22 juni jl. plaatsgevonden. De definitieve uitspraak volgt nu naar verwachting in juli of augustus 2018. Door verbeterde marktcondities en diverse geïnteresseerden voor het object verwacht de makelaar dat er een reële kans is op een goede verkoopprijs zodat ook een substantieel bedrag voor de crediteuren, waaronder de bondhouders, van HII resteert. Met de huidige inzichten verwacht de Monitor dat de verkoop in oktober 2018 kan worden afgerond. Voorlopig is daarmee dan de verwachting dat de slotuitkering tweede helft 4e kwartaal 2018 kan worden gedaan. Daarmee zal de CCAA procedure, die nu verlengd is tot 31 oktober 2018, worden afgesloten.

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: