Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Rechter geeft milieu-expert meer tijd

Eindhoven, 1 november 2018. De slotuitkering en afsluiting van de CCAA procedure van Homburg Invest Inc. wordt vertraagd omdat de verkoop van een laatst resterend bedrijfscomplex nog niet kan worden afgesloten. Over dit Nederlandse bedrijfscomplex loopt een procedure omtrent de milieu- en veiligheidsvergunningen. De Nederlandse rechtbank heeft een milieu-expert aangesteld. Deze expert heeft recent de rechtbank meer tijd gevraagd om zijn rapportage af te ronden. Ook een uitspraak van de rechtbank laat zo langer op zich wachten. Een inschatting wanneer nu de uitspraak wordt gedaan is nog niet te geven. In het verslag van 26 oktober 2018 heeft de Monitor de Canadese rechter toestemming gevraagd de CCAA tot 31 juli 2019 te verlengen. Verkoop op een goede prijs is zonder helderheid over de vergunning niet mogelijk. Voor het object zijn reeds meerdere geïnteresseerden. De makelaar verwacht na de uitspraak een reële kans op een goede verkoopprijs zodat ook een duidelijke overwaarde voor de crediteuren en daarmee de bondhouders resteert. De huuropbrengsten van het object zijn hoger dan de extra kosten die door het verlengen van de CCAA ontstaan en voegen dus elke maand geld toe aan de middelen voor de crediteuren. Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: