Beoogde verkoop 16 december 2020

Eindhoven, 26 november 2020. De beoogde verkoop van het laatst resterende bedrijfscomplex uit de boedel van Homburg Invest Inc (HII) zal naar verwachting omstreeks 16 december aanstaande plaatsvinden. Op dit moment wordt de naar verwachting finale versie van de verkoopovereenkomst opgesteld. Vertraging is mede gekomen doordat er voor de verkoop bepaalde reparaties moesten worden uitgevoerd.

Gisteren heeft de Monitor voor de rechter verslag gedaan en toestemming gekregen de laatste stappen van de herstructurering te voltooien. Na de verkoop moeten o.a. nog enkele entiteiten worden opgeheven. De rechter heeft de CCAA procedure verlengd t/m 15 april 2021. De Monitor verwacht met de huidige inzichten dat in de loop van die periode de slotuitkering kan worden gedaan aan de schuldeisers van HII, waaronder de bondhouders. Voordat de slotuitkering wordt uitgekeerd zal de Monitor alle bondhouders persoonlijk per brief informeren.

Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.