Rechter geeft toestemming voor einduitkering

Eindhoven, 16 april 2021. Gisteren heeft de rechtbank aan de Monitor toestemming gegeven alle gereserveerde gelden die niet zijn gebruikt vrij te geven voor de einduitkering. Hiermee kan de Monitor overgaan tot de einduitkering. De Stichting verwacht op basis van de huidige informatie dat de Monitor de einduitkering in de loop van mei 2021 zal verrichten. De einduitkering bedraagt circa CAD 9,25 miljoen. Voor de Corporate Bonds betreft het een uitkering van omstreeks € 200 per bond, mede afhankelijk van wisselkoersen. De Monitor reserveert nog enige tijd om overboekingen die retour komen van de circa 9.000 crediteuren alsnog de juiste bestemming te geven. Verder worden de laatste entiteiten geliquideerd en administratief afgehandeld. De rechter heeft de CCAA procedure verlengd t/m 15 juli 2021.

Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.