Voor afhandelen bounces CCAA verlengd

Eindhoven, 23 juli 2021. Vorige week heeft de rechter aan de Monitor toestemming gegeven de CCAA procedure te verlengen tot 30 september 2021. De voornaamste taak is om overboekingen van de einduitkering van 14 mei jl. die retour zijn gekomen alsnog de juiste bestemming te geven. Totaal zijn er 828 overboekingen retour gekomen. Op 22 juli hadden circa 500 bondhouders alsnog hun actuele bankrekening doorgegeven aan de Monitor. Deze houders krijgen eind augustus de einduitkering nog een keer overgeboekt. Met de overige bondhouders zoekt de Monitor in samenwerking met de Stichting momenteel nog contact. De rechtmatige begunstigden worden opgeroepen zo spoedig mogelijk hun actuele contactgegevens en bankrekening door te geven aan de Monitor, Deloitte. Op het moment dat de CCAA definitief wordt afgesloten kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de niet geïnde einduitkering.

Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.