Uiterste deadline 27 september nadert

Eindhoven, 24 september 2021. Op verzoek van de Stichting heeft de bewindvoerder meer tijd beschikbaar gesteld om de actuele bankgegevens van bondhouders of rechtmatige begunstigden aan te leveren. Hiervoor heeft de Monitor op 3 september ook toestemming gekregen van de rechter. De resterende betrokkenen waarvan de einduitkering retour is gekomen zijn zo veel als mogelijk hierover rechtstreeks geïnformeerd middels post, e-mail en telefoon.

Inmiddels heeft ruim 90% van het bedrag aan retour gekomen uitkeringen zijn juiste bestemming gekregen. Er resteert op dit moment minder dan € 45.000 aan nog niet geïnde einduitkeringen. De houders die recent hun bescheiden hebben aangeleverd krijgen in oktober de einduitkering overgeboekt. Over de bestemming van resterende gelden gaat de bewindvoerder een voorstel doen dat wordt voorgelegd bij de rechter. Dit voorstel is mede afhankelijk van de hoogte van het bedrag.

De rechter heeft vastgesteld dat na de Uiterste deadline op 27 september aanstaande er geen aanspraak meer kan worden gemaakt op de niet geïnde einduitkering. Meer informatie is te vinden op de website van de Monitor. Om de laatste administratieve handelingen te verrichten is de CCAA procedure verlengd tot 29 oktober 2021.

Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.