Einde CCAA Hoimburg Invest Inc.

Eindhoven, 30 oktober 2021. Gisteren was de laatste hoorzitting bij de Canadese rechter in de CCAA procedure van Homburg Invest Inc. (HII). De rechter heeft de Monitor toestemming gegeven de procedure te beëindigen op of voor 30 november aanstaande. Nadat de Monitor de laatste administratieve handelingen en archivering van de dossiers van HII heeft voltooid wordt de reorganisatie van HII definitief beëindigd.

Bondhouders of rechtmatige begunstigden die voor 27 september jl. hun actuele bankgegevens hebben aangeleverd zijn in oktober uitbetaald. Uiteindelijk hebben 109 van de ca 9.000 bondhouders hun einduitkering niet geïnd. Dit met een totaalbedrag van circa € 40.000. De Stichting heeft de Monitor voorgesteld de vorderingen over te dragen aan de Stichting waarna deze een aanvraag in Nederland bij het Ministerie van Financiën indient om voor deze resterende gelden de Nederlandse Consignatiekas te kunnen gebruiken. De Monitor en rechter hebben dit goedgekeurd. De betreffende bondhouders of opvolgende rechtmatige begunstigden kunnen na goedkeuring van het ministerie nog 20 jaar zonder verdere kosten hun geld opvragen bij het ministerie. Bij het ministerie komt een uitdelingslijst te liggen waarop staat wie tot welk bedrag gerechtigd is.

Zodra de Stichting nader nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.