Laatste vastgoed verkocht

Eindhoven, 29 december 2020. Het laatst resterende bedrijfscomplex uit de boedel van Homburg Invest Inc (HII) is medio december verkocht. De Monitor kan nu de laatste stappen van de herstructurering voltooien. De slotuitkering zal naar verwachting voor medio april 2021 worden uitgekeerd aan de schuldeisers van HII, waaronder de bondhouders.

Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

Beoogde verkoop 16 december 2020

Eindhoven, 26 november 2020. De beoogde verkoop van het laatst resterende bedrijfscomplex uit de boedel van Homburg Invest Inc (HII) zal naar verwachting omstreeks 16 december aanstaande plaatsvinden. Op dit moment wordt de naar verwachting finale versie van de verkoopovereenkomst opgesteld. Vertraging is mede gekomen doordat er voor de verkoop bepaalde reparaties moesten worden uitgevoerd.

Gisteren heeft de Monitor voor de rechter verslag gedaan en toestemming gekregen de laatste stappen van de herstructurering te voltooien. Na de verkoop moeten o.a. nog enkele entiteiten worden opgeheven. De rechter heeft de CCAA procedure verlengd t/m 15 april 2021. De Monitor verwacht met de huidige inzichten dat in de loop van die periode de slotuitkering kan worden gedaan aan de schuldeisers van HII, waaronder de bondhouders. Voordat de slotuitkering wordt uitgekeerd zal de Monitor alle bondhouders persoonlijk per brief informeren.

Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

Potentiële koper doet boekenonderzoek

Eindhoven, 27 juni 2020. Voor het laatst resterende bedrijfscomplex uit de boedel van Homburg Invest Inc (HII) is een potentiële koper momenteel bezig een boekenonderzoek te verrichten. Partijen hebben een intentieverklaring getekend. Mogelijk kan de verkoop eind augustus worden afgerond.
Op vrijdag 26 juni heeft de Monitor voor de rechter verslag gedaan van de recente ontwikkelingen in het verkoopproces en toestemming gekregen deze de komende maanden te voltooien. De rechter heeft de CCAA procedure verlengd t/m 30 november 2020. De Monitor verwacht met de huidige inzichten dat in november 2020 de slotuitkering kan worden gedaan aan de schuldeisers van HII, waaronder de bondhouders.
Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

Diverse geïnteresseerden

Eindhoven, 2 maart 2020. Voor het laatst resterende bedrijfscomplex uit de boedel van Homburg Invest Inc (HII) hebben diverse serieuze partijen interesse getoond bij de makelaar. Deze krijgen momenteel de gelegenheid het bedrijfsterrein te bezoeken en een boekenonderzoek te verrichten.

Op 28 februari jl. heeft de Monitor voor de rechter verslag gedaan van de recente ontwikkelingen in het verkoopproces en toestemming gekregen deze de komende maanden te voltooien. De rechter heeft de CCAA procedure verlengd tot 30 juni 2020. Zodra de verkoop is voltooid worden de laatste entiteiten van HII geliquideerd en wordt de CCAA procedure afgesloten met een slotuitkering aan de schuldeisers van HII, waaronder de bondhouders.

Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

Vergunning toegekend, biedingsproces weer opgestart

Eindhoven, 20 december 2019. De huurder van het laatst resterende bedrijfscomplex wat in de verkoop staat uit de boedel van Homburg Invest Inc (HII) heeft afgelopen najaar onder voorwaarden verlenging van de benodigde vergunningen verkregen van de provinciale autoriteiten. Hiermee kan de huurder zijn activiteiten op deze plek continueren. De voorwaarden brengen wel zekere toekomstige investeringen met zich mee. Potentiële kopers zijn benaderd om een bod uit te brengen op het bedrijfscomplex. Een nieuwe taxatie bevestigt dat er goede kans is dat er substantiële waarde uit de verkoop resteert. Deze komt ten goede aan de schuldeisers van HII, waaronder de bondhouders. De huuropbrengsten van het bedrijfscomplex zijn hoger dan de extra kosten die door het verlengen van de CCAA ontstaan en voegen dus elke maand geld toe aan de middelen voor de schuldeisers.

De partijen proberen de komende maanden de verkoop van het bedrijfscomplex te voltooien waarvoor de CCAA procedure is verlengd tot 28 februari 2020. Zodra de verkoop is voltooid worden de laatste entiteiten van HII geliquideerd en wordt de CCAA procedure afgesloten met de slotuitkering.

Eerder gemelde claims richting enkele directieleden van een failliet gegane vastgoedentiteit betrokken bij een gebouw in Duitsland zijn ondertussen door tussenkomst van advocaten ingetrokken waarmee dit punt is opgelost. Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.