Uiterste deadline 27 september nadert

Eindhoven, 24 september 2021. Op verzoek van de Stichting heeft de bewindvoerder meer tijd beschikbaar gesteld om de actuele bankgegevens van bondhouders of rechtmatige begunstigden aan te leveren. Hiervoor heeft de Monitor op 3 september ook toestemming gekregen van de rechter. De resterende betrokkenen waarvan de einduitkering retour is gekomen zijn zo veel als mogelijk hierover rechtstreeks geïnformeerd middels post, e-mail en telefoon.

Inmiddels heeft ruim 90% van het bedrag aan retour gekomen uitkeringen zijn juiste bestemming gekregen. Er resteert op dit moment minder dan € 45.000 aan nog niet geïnde einduitkeringen. De houders die recent hun bescheiden hebben aangeleverd krijgen in oktober de einduitkering overgeboekt. Over de bestemming van resterende gelden gaat de bewindvoerder een voorstel doen dat wordt voorgelegd bij de rechter. Dit voorstel is mede afhankelijk van de hoogte van het bedrag.

De rechter heeft vastgesteld dat na de Uiterste deadline op 27 september aanstaande er geen aanspraak meer kan worden gemaakt op de niet geïnde einduitkering. Meer informatie is te vinden op de website van de Monitor. Om de laatste administratieve handelingen te verrichten is de CCAA procedure verlengd tot 29 oktober 2021.

Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

Voor afhandelen bounces CCAA verlengd

Eindhoven, 23 juli 2021. Vorige week heeft de rechter aan de Monitor toestemming gegeven de CCAA procedure te verlengen tot 30 september 2021. De voornaamste taak is om overboekingen van de einduitkering van 14 mei jl. die retour zijn gekomen alsnog de juiste bestemming te geven. Totaal zijn er 828 overboekingen retour gekomen. Op 22 juli hadden circa 500 bondhouders alsnog hun actuele bankrekening doorgegeven aan de Monitor. Deze houders krijgen eind augustus de einduitkering nog een keer overgeboekt. Met de overige bondhouders zoekt de Monitor in samenwerking met de Stichting momenteel nog contact. De rechtmatige begunstigden worden opgeroepen zo spoedig mogelijk hun actuele contactgegevens en bankrekening door te geven aan de Monitor, Deloitte. Op het moment dat de CCAA definitief wordt afgesloten kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de niet geïnde einduitkering.

Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

Einduitkering door Monitor uitgekeerd

Eindhoven, 19 mei 2021. Afgelopen vrijdag 14 mei heeft de Monitor de einduitkering uit hoofde van de Homburg Bonds overgeboekt. Deze boeking vindt u op uw rekening onder de vermelding “Deloitte Inc”. De einduitkering is geheel in contanten. Daarnaast heeft de Monitor een toelichtende brief gestuurd over de einduitkering die veel bondhouders reeds rond dinsdag 18 mei jl. hebben ontvangen. Deze brief vermeldt de uitkeringsbedragen in CAD. De uitkering is geboekt met een valutakoers van CAD 1,4818 per euro. Totaal heeft de Monitor CAD 9,25 miljoen uitgekeerd.

Mocht u de uitkering niet hebben ontvangen kijk dan al uw bankrekeningen even na, soms is een zakelijke rekening opgegeven. Mocht het nergens zijn ontvangen geef dan zo spoedig mogelijk uw actuele bankrekening door aan de Monitor middels het standaardformulier zoals op de website van Deloitte is te vinden. Een instructie en een link naar het formulier vindt u onder het menu "Veelgestelde vragen Uitkeringsfase" bij vraag 1.2.  De Monitor zal dan op een later tijdstip de einduitkering nogmaals overboeken.

Rechter geeft toestemming voor einduitkering

Eindhoven, 16 april 2021. Gisteren heeft de rechtbank aan de Monitor toestemming gegeven alle gereserveerde gelden die niet zijn gebruikt vrij te geven voor de einduitkering. Hiermee kan de Monitor overgaan tot de einduitkering. De Stichting verwacht op basis van de huidige informatie dat de Monitor de einduitkering in de loop van mei 2021 zal verrichten. De einduitkering bedraagt circa CAD 9,25 miljoen. Voor de Corporate Bonds betreft het een uitkering van omstreeks € 200 per bond, mede afhankelijk van wisselkoersen. De Monitor reserveert nog enige tijd om overboekingen die retour komen van de circa 9.000 crediteuren alsnog de juiste bestemming te geven. Verder worden de laatste entiteiten geliquideerd en administratief afgehandeld. De rechter heeft de CCAA procedure verlengd t/m 15 juli 2021.

Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.

Monitor kondigt einduitkering aan

Eindhoven, 26 maart 2021. Gisteren heeft de Monitor in een advertentie in De Telegraaf, Volkskrant, NRC en het FD aangekondigd dat hij op of na 27 april 2021 de einduitkering zal gaan verrichten. Op 15 april moet de Monitor eerst de rechtbank toestemming vragen om gereserveerde gelden die niet zijn gebruikt vrij te geven zodat die ook kunnen worden uitgekeerd. De Stichting verwacht op basis van de huidige informatie dat de Monitor de einduitkering in de loop van mei 2021 zal verrichten. De Monitor zal alle bondhouders persoonlijk per brief informeren over de einduitkering.
De advertentie wijst er op dat bondhouders bij wie voorgaande uitkeringen retour zijn gekomen uiterlijk voor 26 april 2021 om 17 uur hun actuele bankgegevens en adres dienen door te geven aan de Monitor. De Monitor heeft de Stichting vandaag bevestigd dat er geen bondhouders zijn waar dit aan de orde is. Op één firma die failliet is gegaan na.
Heeft u uw bankrekening ná de laatste uitkering op 12 februari 2016 gewijzigd en deze mutatie nog niet doorgegeven aan de Monitor dan is het zaak dit alsnog tijdig voor 26 april aanstaande te doen middels het standaardformulier zoals op de website van Deloitte en de Stichting is te vinden. Een instructie vindt u onder het menu "Veelgestelde vragen Uitkeringsfase" bij vraag 1.2

Zodra de Stichting nieuws heeft zal zij u op de hoogte stellen via deze website.