Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Nieuwsbrief 33

Amsterdam 7 november 2013: In deze nieuwsbrief informeren wij u over de status van de aanvraag voor een AFM vergunning voor Geneba. Via deze link kan u de nieuwsbrief downloaden.

Persbericht Homburg Invest Inc.

Amsterdam 1 oktober: 2013: Homburg Invest geeft via een persbericht een update over het herstructureringsproces en verlenging CCAA-status. Cllick op Persbericht voor nadere informatie.

Nieuwsbrief 32

Amsterdam 26 september 2013: 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:

  • Vergunning AFM
  • Overige voorwaarden tot beëindiging CCAA en uitkeringen aan crediteuren
  • Status verkoop vastgoedobjecten Bondserie 4 en 7

Via deze link: Nieuwsbrief 32 - 26 september kan u de nieuwsbrief lezen

 

Nieuwsbrief 31

Amsterdam 23 augsutus 2013: In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:

  • Nog geen vergunning voor Geneba Properties N.V.

  • Wijziging in bestuur Stichting

  • Brief van Deloitte voor bevestiging van uw bankrekeningnummer

Via deze link: Nieuwsbrief 31 - 23 augustus 2013 kan u de nieuwsbrief lezen

  •  

Newco gaat Geneba Properties heten

Amsterdam 3 juli 2013: Het nieuwe bedrijf met tot nu toe de werknaam "Newco" dat ontspruit uit Homburg Invest gaat Geneba Properties heten. De woorddelen Ge, Ne en Ba verwijzen naar de landen waar de panden van het nieuwe fonds staan: Germany, Netherlands, Baltics. De naam is verzonnen door een van de ruim 9000 beleggers die obligaties in Homburg Invest hebben.

Persbericht Homburg Invest

maandag 03-06-2013: Crediteuren van Homburg Invest keuren 'Plans of Compromise and Reorganization' goed

MONTRÉAL, 3 juni 2013 - Homburg Invest Inc. (“Homburg Invest” of de “Onderneming”) maakt vandaag bekend dat de betrokken crediteuren van Homburg Invest en Homburg Shareco Inc. (“Shareco”) het tweede gezamenlijke gewijzigde en herziene ‘Plan of Compromise and Reorganization’ (het “HII/Shareco Plan”), dat betrekking heeft op Homburg Invest en Shareco naar aanleiding van de Companies’ Creditors Arrangement Act (Canada) (“CCAA”), hebben goedgekeurd. De betrokken crediteuren van Homburg Realty Fund (61) Limited Partnership (“Homco 61”) hebben eveneens hun goedkeuring gegeven aan het ‘Plan of Compromise’ van Homco 61 (het “Homco 61 Plan” en, samen met het HII/Shareco Plan, de “Plannen”).

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: