Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Veelgestelde vragen Claimemissie Geneba

Amsterdam 16 december 2014: De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) gaat op haar website in op de naderende claimemissie van Geneba. Via deze link kunt u een antwoord vinden op de veelgestelde vragen.

Taberna krijgt toch toestemming om in hoger beroep te gaan

Amsterdam, 4 november 2014; Op 12 september jongstleden diende het verzoek van Taberna om toestemming te krijgen om in hoger beroep te gaan op een eerdere uitspraak van de rechter in het voordeel van de bondhouders inzake de Taberna kwestie. Helaas heeft de Canadese rechter medio oktober hiertoe toestemming gegeven. Afweging is onder meer het hoge bedrag waarover de zaak handelt. Uitkeringen van de betwiste bedragen lopen hierdoor vertraging op. Het hoger beroep zal een versnelde procedure krijgen.

Nieuwsbrief 43

Amsterdam 17 september 2014: Nieuwsbrief 43 is uit, in deze nieuwsbrief informeren wij u over:

  • Eerste contante uitkeringen uit Cash Pools
  • Bijdrage aan kosten Stichtingen
  • Halfjaarbericht Geneba
  • Verkooprecht aan Catalyst tot en met 5 oktober 2014

U kunt de nieuwsbrief lezen via deze link.

Update FAQ

Amsterdam 7 september 2014: Veelgestelde vragen over de uitkeringsfase kunt u hier vinden. De laastste update is van 7 september 2014.

Deloitte stort eerste contante uitkering uit Cash Pools

Amsterdam 19 augustus 2014: Op 15 augustus 2014 heeft Deloitte de bedragen van de eerste uitkering in contanten uit de Cash Pools overgeboekt naar alle erkende schuldeisers van HII. Voor de Corporate Bonds (serie 8 t/m 11) betreft het circa 4,5% van de uitstaande claim van circa 15.000 euro per bond. Een specificatie en toelichting van het uitbetaalde bedrag staat in een persoonlijk te ontvangen brief van Deloitte. Verdere uitleg over de uitkering komt in het aanstaande rapport van de Monitor, dat naar verwachting rond 21 augustus op de website van Deloitte wordt gepubliceerd. Ook de Stichting heeft nog niet de beschikking over deze informatie en komt begin september met een nieuwsbrief. Op 21 augustus is tevens een zitting voor de Canadese rechtbank waar de Monitor verslag doet van de lopende zaken.

Nieuwsbrief 42

Amsterdam 21 juli 2014: Nieuwsbrief 42 is uit. In deze nieuwsbrief informeren wij u over:

  • Uitkeringen uit Cash Pool vertraagd
  • Geneba waardeert op eerste handelsdag intrinsieke waarde aandelen 41% af
  • Geschil met Taberna in eerste aanleg door bondhouders gewonnen
  • Houders Bond 7 ontvangen interim uitkering uit verkoop onderpand
  • Beëindiging activiteiten Stichting Homburg Capital Securities

U kunt deze niewsbrief ook lezen via deze link

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: