Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Nieuwsbrief 47

Amsterdam 28 december 2015; In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:

  • Bondhouders definitief in gelijk gesteld bij geschil Kai
  • Volgende uitkering in contanten naar verwachting januari aanstaande
  • Claimstichting SSHBC

U kunt de nieuwsbrief lezen via deze link.

Volgende uitkering in contanten naar verwachting eind januari 2016

Amsterdam, 16 december 2015; Op vraag van de Stichting hebben wij bericht gekregen van Deloitte dat de derde uitkering in contanten uit de Cash Pools aan alle bondhouders naar verwachting eind januari 2016 door Deloitte zal worden uitgekeerd. De Monitor wilde eerst de definitieve uitspraak van Kai afwachten om ook de aangehouden reserves voor deze zaak uit te kunnen keren. De exacte bedragen zijn nog niet bekend.

De houders van bondserie 7 krijgen naar verwachting eind december de contanten uit de Kai zaak uitgekeerd. Dit onder voorbehoud dat de Kai bouwondernemingen niet op het laatste moment bij het Canadese Hooggerechtshof in beroep gaan. Echter dit is minder waarschijnlijk

Uitspraak in geschil Kai nu bijna definitief

Amsterdam, 10 december 2015; Op de hoorzitting vrijdag 4 december jongstleden heeft het Hof van Beroep van de provincie Quebec de Stichting in het gelijk gesteld en de Kai bouwondernemingen géén toestemming gegeven om in hoger beroep te gaan. Eerder had rechter Gouin in zijn uitspraak al de Stichting in het gelijk gesteld. De Stichting treedt op namens de gezamenlijke bondhouders. 
In theorie kunnen de Kai bouwondernemingen nu nog 60 dagen bij het Canadese Hooggerechtshof in beroep gaan. Waarschijnlijk is dat niet. De Monitor heeft de bouwondernemingen laten weten binnen 20 dagen over te gaan tot uitkering van de gelden aan de bondhouders van serie 7, zoals in de uitspraak van rechter Gouin gesteld. Willen de bouwbedrijven nog bezwaar maken, dan moeten ze snel zijn. Echt definitief weten we het op 24 december aanstaande. Indien er geen bezwaar meer komt dan zullen de bondhouders naar verwachting kort na 24 december de gelden ontvangen. 

Kai bouwondernemingen dienen verzoek tot hoger beroep in

Amsterdam, 1 oktober 2015; Op de valreep van de beroepstermijn hebben de Kai bouwondernemingen gisteren helaas een verzoek ingediend bij de Court of Appeal (Hof van Beroep) om in hoger beroep te mogen gaan tegen de uitspraak van de rechter op 9 september 2015.

Het verzoek dient bij het Hof op 30 oktober 2015. Enkele weken daarna weten we of het hoger beroep doorgaat of niet.

Rechter stelt bondhouders in gelijk bij geschil met Kai bouwondernemingen

Amsterdam, 19 september 2015: Op 9 september heeft de Canadese rechter uitspraak gedaan over de Kai-zaak aangaande opbrengsten uit de verkoop van Kai. De rechter heeft Stichting Homburg Bonds en daarmee   de houders van bond 7 in het gelijk gesteld. De bouwondernemingen hebben 21 dagen de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om tegen deze uitspraak in beroep te mogen gaan. Zo weten we op 30 september of we deze uitspraak ook als definitieve afsluiting van het geschil kunnen beschouwen en de Monitor kan overgaan tot het uitkeren van de gelden aan de betreffende bondhouders van bondserie 7.

Update uitkering uit hoofde recht op aandelen

Amsterdam, 4 augustus 2015; De Stichting heeft contact gezocht met de Monitor over de status van de uitkeringen uit hoofde van het recht op aandelen. De Monitor, Deloitte, heeft aangegeven dat de betalingen in contanten aan bondhouders die hebben gekozen voor directe verkoop van hun recht op aandelen aan Catalyst (Cash-Out Optie) op woensdag 5 augustus worden overgeboekt vanuit de Canadese rekening van Deloitte en zo eind deze week of begin volgende week op de Nederlandse rekeningen zijn te verwachten. De persoonlijk gerichte begeleidende brieven vanuit de Monitor staan ingepland om begin volgende week te worden verstuurd. Bondhouders die hun recht op aandelen hebben aangehouden zullen naar verwachting omstreeks 19 augustus de extra aandelen in hun depot bij NPEX kunnen aantreffen.
Meer informatie over deze uitkering kunt u nalezen in onze nieuwsbrief van 20 april 2015.

Het tijdstip voor de derde uitkering in contanten uit de Cash-Pools heeft de Monitor nog niet vastgesteld. Bij die uitkering krijgen alle bondhouders een uitkering in contanten.

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: