Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Uitkering uit hoofde recht op aandelen eind juli

Amsterdam, 7 juli 2015; De Monitor heeft de Stichting geïnformeerd dat hij met de voorbereiding van de uitkering uit hoofde van het recht op aandelen meer vertraging heeft opgelopen. De Monitor verwacht nu uiterlijk eind juli de uitkering te kunnen doen. Op verzoek van de Stichting informeert de Monitor de bondhouders hierover ook middels zijn eigen website. Voor de bondhouders die hun recht op aandelen hebben aangehouden betreft het een uitkering in aandelen. Voor bondhouders die hebben gekozen voor directe verkoop van hun recht op aandelen aan Catalyst (Cash-Out Optie) betreft het een uitkering in contanten.

Uitkering Bond 4 houders in tweede helft juni

Amsterdam 29 mei 2015: Op 28 mei jongstleden heeft de rechter goedkeuring verleend voor het uitkeren van de netto opbrengst uit de verkoop van het vastgoed welke als zekerheid diende voor Bond 4. Naar verwachting zal de Monitor de contanten medio juni gaan overboeken zodat de betreffende bondhouders deze in de tweede helft van juni zullen ontvangen.

De verkoop van de betrokken vastgoedzekerheid Homburg Springs East werd medio mei afgerond waarna de Stichting een motie bij de rechtbank heeft ingediend voor toestemming tot zo spoedig mogelijke uitkering aan de betreffende bondhouders. De netto opbrengst zal naar verwachting van de Stichting resulteren in een uitkering in contanten van circa 17-18% van de oorspronkelijke waarde van een bond, mede afhankelijk van de wisselkoers van de Canadese dollar op het moment van uitbetaling.

Nieuwsbrief 46

Amsterdam 21 mei 2015:  In deze nieuwsbrief informeren u over de volgende onderwerpen:

  • Grond als onderpand van Bond 4 definitief verkocht
  • Richard Homburg start rechtszaak tegen de AFM
  • Update voor houders van Bondserie 7
  • Volgende uitkering uit hoofde van recht op aandelen naar verwachting niet mei maar juni

De nieuwsbrief kunt u lezen via deze link en is ook te vinden in "nieuwsbrieven" onder "documenten"

Nieuwsbrief 45

Amsterdam 20 april 2015; In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:

  • Rechter stelt bondhouders ook in hoger beroep in gelijk bij Taberna zaak
  • Volgende uitkering uit hoofde van recht op aandelen
  • Belastingaangifte 2014
  • Update voor houders van Bondserie 4 en 7

U kan de volledige nieuwsbrief vinden op onze website bij "documenten".

Overzicht uitkeringen HII

Amsterdam 25 maart 2015: Op 20 februari 2015 heeft Deloitte de tweede uitkering in contanten uit de Cash Pools overgeboekt naar alle erkende schuldeisers van HII. Voor de Corporate Bonds (serie 8 t/m 11) betreft het circa 2% van de uitstaande claim van ruim 15.000 euro per bond. Een specificatie en toelichting van het uitbetaalde bedrag staat in een persoonlijk ontvangen brief van Deloitte. Zie vraag 2.3 bij de veelgestelde vragen voor een nader overzicht.

Belastingaangifte 2014

Amsterdam, 6 maart 2015; De Stichting heeft met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over de waarde van de Homburg Bonds per peildatum 1 januari 2014 ten behoeve van de Belastingaangifte 2014.

Informatie hierover vindt u op deze website in de sectie Veelgestelde vragen Uitkeringsfasebij het antwoord op vraag 1.5.

Eerder is de Stichting voor de Belastingaangiftes 2011 t/m 2013 tot afspraken gekomen over waarderingen die door de Belastingdienst worden geaccepteerd. 

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: