Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Update afronding CCAA

Amsterdam, 31 januari 2017; Bij de beëindiging van de CCAA zal nog een laatste slotuitkering in contanten plaatsvinden. Als gemeld in onze update van 18 juli 2016 wacht de afsluiting van de CCAA voornamelijk op de verkoop van enkele niet-kern vastgoedobjecten. Afgelopen december is de verkoop van twee gebouwen rondgekomen. Bij één van de laatst resterende bedrijfscomplexen is momenteel vertraging bij de verkoop opgelopen. Door het aantrekken van de markt voor commercieel vastgoed in Europa verwacht de Monitor dat hieruit meer middelen voor de crediteuren van HII kunnen gaan resteren, zoals de Monitor in zijn laatste verslag van 24 november heeft gemeld. Het realiseren van goede verkoopprijzen neemt alleen wel iets meer tijd.
Naar de huidige informatie en inzichten verwacht de Stichting dat in de loop van het tweede kwartaal de verkoop van het laatste vastgoedobject wordt afgesloten waarna begin derde kwartaal de slotuitkering aan de bondhouders en overige crediteuren hopelijk zal plaatsvinden. Met deze laatste uitkering zal de CCAA worden afgesloten.

Update uitkeringen

Amsterdam, 18 juli 2016; In onze nieuwsbrief van 28 december 2015 hebben wij geïnformeerd over de toen nog te verwachten uitkeringen en bedragen.

Na de februari-uitkering van dit jaar gaat dat naar verwachting om nog een laatste uitkering in contanten. Dit kan nog enige tijd duren, mogelijk pas rond eind 2016 of begin 2017, mede afhankelijk van hoe snel de verkoop van bepaalde vastgoedobjecten vordert.

Bij een uitkering stuurt de Monitor, Deloitte, als gebruikelijk  een begeleidende brief. Zodra er nieuws is melden wij dat op onze website. 

Belastingaangifte 2015

Amsterdam, 17 februari 2016; De Stichting heeft begin februari met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over de waarde van de Homburg Bonds per peildatum 1 januari 2015 ten behoeve van de Belastingaangifte 2015.

Informatie hierover vindt u op deze website in de sectie “Veelgestelde vragen Uitkeringsfase” bij het antwoord op vraag 1.6.

Eerder is de Stichting voor de Belastingaangiftes 2011 t/m 2014 tot afspraken gekomen over waarderingen die door de Belastingdienst worden geaccepteerd. 

Update aanstaande uitkering in contanten

Amsterdam, 3 februari 2016; De Stichting heeft van Deloitte vernomen dat de derde uitkering in contanten uit de Cash Pools aan alle bondhouders naar verwachting in de tweede week van februari vanuit Canada zal worden overgeboekt.  De uitkering is dan eind tweede week of de derde week van februari op  de Nederlandse rekeningen te verwachten.

In een nieuwsbrief van eind december 2015 gaf de Stichting aan te verwachten dat rond eind januari 2016 door Deloitte zal worden uitgekeerd. Dat wordt dus circa twee weken later.

Nieuwsbrief 47

Amsterdam 28 december 2015; In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:

  • Bondhouders definitief in gelijk gesteld bij geschil Kai
  • Volgende uitkering in contanten naar verwachting januari aanstaande
  • Claimstichting SSHBC

U kunt de nieuwsbrief lezen via deze link.

Volgende uitkering in contanten naar verwachting eind januari 2016

Amsterdam, 16 december 2015; Op vraag van de Stichting hebben wij bericht gekregen van Deloitte dat de derde uitkering in contanten uit de Cash Pools aan alle bondhouders naar verwachting eind januari 2016 door Deloitte zal worden uitgekeerd. De Monitor wilde eerst de definitieve uitspraak van Kai afwachten om ook de aangehouden reserves voor deze zaak uit te kunnen keren. De exacte bedragen zijn nog niet bekend.

De houders van bondserie 7 krijgen naar verwachting eind december de contanten uit de Kai zaak uitgekeerd. Dit onder voorbehoud dat de Kai bouwondernemingen niet op het laatste moment bij het Canadese Hooggerechtshof in beroep gaan. Echter dit is minder waarschijnlijk

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: