Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Belastingaangifte 2017

Eindhoven, 28 maart 2018; De Stichting heeft met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over de waarde van de Homburg Bonds per peildatum 1 januari 2017 ten behoeve van de Belastingaangifte 2017.
Informatie hierover vindt u op deze website in de sectie “Veelgestelde vragen Uitkeringsfase” bij het antwoord op vraag 1.8.
Eerder is de Stichting voor de Belastingaangiftes 2011 t/m 2016 tot afspraken gekomen over waarderingen die door de Belastingdienst worden geaccepteerd.

Slotuitkering laat langer op zich wachten

Eindhoven, 1 februari 2018. Op 30 januari 2018 heeft de Monitor voor de rechter verslag gedaan van onder meer de status van de laatst te verkopen vastgoedobjecten. Het object waar naar verwachting nog waarde voor de bondhouders en andere crediteuren uit komt ondervindt vertraging bij de verkoop omdat milieu- en veiligheidsvergunningen moeten worden vernieuwd. Op 6 december 2017 is de vergunning verleend, echter met aanvullende condities voor de bedrijfsvoering. De huurder is tegen deze extra condities in beroep gegaan waarop naar verwachting in maart of april 2018 een uitspraak volgt. Er zijn diverse geïnteresseerden voor het object maar de condities van de vergunning zullen invloed hebben op de prijs. Parallel gaat de bekende makelaar Jones Lang Lasalle het verkoopproces in gang zetten zodat nadat de definitieve vergunning is verleend kan worden verkocht. Ondertussen genereert het object wel een huur van circa € 40.000 per maand die ten goede komt aan de boedel. Met de huidige inzichten verwacht de Monitor dat de verkoop in juni 2018 wordt afgerond. Voorlopig is de verwachting dat de slotuitkering dan in de loop van het 3e kwartaal 2018 kan worden gedaan. Daarmee zal de CCAA procedure worden afgesloten.

Update herstructurering HII

Eindhoven, 8 december 2017; De afronding van de CCAA wacht hoofdzakelijk op de verkoop van één van de laatst resterende bedrijfscomplexen. De Monitor heeft in een zitting voor de rechter in Canada op 2 oktober 2017 herhaald dat het streven is de CCAA in het 4e kwartaal dan wel uiterlijk 30 januari 2018 af te ronden.
Helaas is op dit moment de verkoop van dit bedrijfscomplex nog niet afgerond. Daarmee zal de afsluiting van de CCAA en de slotuitkering ook nog niet in 2017 plaatsvinden. Uiterlijk 30 dagen voor de slotuitkering maakt de Monitor hiervan ook melding op zijn website en in enkele landelijke dagbladen. Bondhouders krijgen bij de slotuitkering een persoonlijke bericht.
Zodra wij nadere informatie van de Monitor hebben melden we dat op onze website. De Stichting houdt voortdurend contact met de Monitor omtrent de voortgang.

Bond 6 Reserve in aandelen

Eindhoven, 2 september 2017; Voor de voormalige houders van Bond 6 houdt de Monitor nog een reserve in aandelen Geneba aan. De Stichting heeft de Monitor verzocht deze aan te bieden bij het lopende Eenmalige Bod van Frasers. De uiteindelijke uitkering aan de bondhouders vindt dan plaats in contanten. Voor Bond 6 houders die echter zélf aandelen Geneba aanhouden, zal de Monitor de reserve niet verkopen. Indien u contanten wenst bied dan uw eigen aandelen uiterlijk op 8 september aanstaande aan. Lees hierover verder in onze verstuurde nieuwsbrief van 2 september 2017.

Update herstructurering HII

Eindhoven, 25 juli 2017; Bij de beëindiging van de CCAA, de herstructurering van HII, zal nog een slotuitkering in contanten plaatsvinden. Zoals eerder vermeld wacht de afsluiting van de CCAA voornamelijk op de verkoop van nog enkele vastgoedobjecten.
Bij de verkoop van één van de laatst resterende bedrijfscomplexen is vertraging ontstaan mede door aanvullende milieu- en veiligheidseisen die bij een inspectie in 2016 naar voren zijn gekomen. Door het aantrekken van de markt voor commercieel vastgoed verwacht de Monitor dat uit dit object meer middelen voor de crediteuren kunnen gaan resteren. Er zijn diverse geïnteresseerde kopers maar die willen dat eerst de vergunningen weer rond zijn. Om een betere prijs te realiseren beveelt ook de makelaar aan eerst te wachten tot de vergunningen zijn verlengd. Daar zijn tevens overheden bij betrokken waardoor er beperkte invloed is het te versnellen.
Naar verwachting eind derde kwartaal doen de overheden uitspraak over de verlenging van de benodigde vergunningen. Daarna kunnen de verkooponderhandelingen worden afgerond.
Rond 29 september brengt de Monitor weer verslag uit voor de rechter en aan de crediteuren. Met de huidige inzichten is het streven van de Monitor lopende het 4e kwartaal 2017 de CCAA af te ronden. Hopelijk gaat het uitbetalen van de slotuitkering in contanten dat kwartaal ook plaatsvinden. Zie voor meer informatie onze meest recente nieuwsbrief, (klik hier).

Belastingaangifte 2016

Amsterdam, 24 februari 2017; De Stichting heeft met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over de waarde van de Homburg Bonds per peildatum 1 januari 2016 ten behoeve van de Belastingaangifte 2016.
Informatie hierover vindt u op deze website in de sectie “Veelgestelde vragen Uitkeringsfase” bij het antwoord op vraag 1.7.
Eerder is de Stichting voor de Belastingaangiftes 2011 t/m 2015 tot afspraken gekomen over waarderingen die door de Belastingdienst worden geaccepteerd.

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: