Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Geneba

Amsterdam 13 juli 2014: Afgelopen maandag 7 juli 2014 was de eerste handelsdag van de aandelen Geneba Properties N.V. (Geneba). Op dezelfde dag heeft het nieuwe management van Geneba bekend gemaakt de boekwaarde van het vermogen per 31 december 2013 af te waarderen met € 63 miljoen ten opzichte van de laatst gepresenteerde cijfers door de bewindvoerder van HII, Deloitte, bij de implementatie van het plan op 27 maart 2014, zoals verwoord in het 34e Rapport van de Monitor. Dit zou een afwaardering van maar liefst 41% inhouden.

De Stichting is door het nieuwsbericht overvallen. De Stichting heeft grote zorgen over de manier waarop de huidige aandeelhouders door Geneba worden geïnformeerd. De Stichting heeft onmiddellijk opheldering gevraagd aan zowel Geneba, HII als Deloitte. Lees meer via deze link. 

Uitkering bond 7

Amsterdam 22 juni 2014: Op vrijdag 20 juni jongstleden heeft de rechter de motie voor een interim uitkering goedgekeurd en toestemming gegeven voor een uitkering van CAD 16.819.846. Met een totale vordering van CAD 43.154.891 voor Bondserie 7 is dat ca 39% van de vordering. Dit zal naar verwachting medio juli worden uitgekeerd aan de houders van Bond 7.

40ste Nieuwsbrief is uit

Amsterdam 26 mei 2014: In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:

  • Het Eerste Uitkeringsverslag van Deloitte
  •  35e Verslag van de Monitor
  •  Stichting bouwt haar activiteiten af

U kunt de nieuwsbrief lezen via deze link

 

Eerste uitkeringsverslag van de monitor

Amsterdam, 19 mei 2014: Het eerste uitkeringsverslag van de monitor is nu in het Nederlands te downloaden via deze link

Nieuwsbrief 39

Amsterdam 18 april 2014; 

De 39e nieuwsbrief gaat over de volgende onderwerpen:

·         Bondhouders ontvangen de eerste uitkering van Deloitte

·         Waar vind ik nadere informatie

U kan de nieuwsbrief downloaden via deze link te gebruiken

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: