Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Vragen over het herstructureringsplan

Amsterdam 19 mei 2013: Een antwoord op veel gestelde vragen over het herstructureringsplan kunt u vinden onder menu “veel gestelde vragen” en sub menu “vragen over crediteurenvergadering”. Deze FAQ wordt continue bijgehouden en geactualiseerd.

Informatie pakket over crediteuren vergadering

Amsterdam 14 mei 2013: De Bondhouders kunnen vanaf 14 mei het informatie pakket per post verwachten.
Dit informatie pakket bevat informatie voor de vergadering van 30 mei waaronder informatie over de herstructurering "het plan", het nieuw op te richten bedrijf "Newco" en tevens de stemvolmachtformulieren. Dit informatie pakket wordt door de Monitor gestuurd (Deloitte). De stichting Homburg Bonds verstuurd op 14 mei per post en per email een nieuwsbrief hierover.

Crediteurenbijeenkomsten op 30 mei a.s.

Amsterdam, 29 april 2013: Tijdens de zitting op 29 april 2013 heeft de rechter op basis van het aangepaste herstructureringsplan en de daarbij behorende overige documenten bepaald dat de crediteurenvergadering waarin de schuldeisers van Homburg Invest Inc. (HII) (waaronder de obligatiehouders) kunnen stemmen over het aangepaste herstructureringsplan plaatsvindt op 30 mei 2013. De Stichting is verheugd dat na een lange periode van onzekerheid eindelijk gestemd kan worden over het herstructureringsplan. Aanvankelijk zou het hof tijdens de zitting op 26 april 2013 een definitieve datum bepalen voor de crediteurenvergadering van HII, maar wegens familieomstandigheden van de rechter heeft op 26 april 2013 slechts een korte zitting bij het gerechtshof plaatsgevonden en is de zitting verdaagd tot 29 april 2013.

Status Procedure voor het doen van een investeringsvoorstel

Amsterdam 30-3-2013: Hierdoor informeren wij u over de laatste ontwikkelingen inzake de procedure waarin geïnteresseerde partijen een investeringsvoorstel konden doen ten aanzien van (onderdelen van of vorderingen op) Homburg Invest Inc. Homburg invest heeft de Stichting geïnformeerd het voorstel van een van de drie bieders geselecteerd te hebben als het beste voorstel.

Informatieve bijeenkomst 13 februari 2013

Amsterdam 27-03-2013: Tijdens de informatieve bijeenkomst van 13 februari 2013 zijn de uitkomsten van het inventariserende onderzoek dat de Stichting heeft laten uitvoeren door het advocatenkantoor Lemstra Van der Korst naar mogelijke vorderingen tegen Homburg Invest en betrokken partijen (onder meer wegens misleiding van obligatiehouders, vervanging van zekerheidsrechten en belangenverstrengeling) besproken.

Nieuwsbrief 23

Amsterdam 17 april 2013: De laatste nieuwsbrief gaat in op de status van de procedure waarin geïnteresseerde partijen een investeringsvoorstel kunnen doen en de tijdlijn voor het afwikkelen van de CCAA procedure. Download de nieuwsbrief bij menu "documenten" en submenu "nieuwsbrieven"

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: