Webcast met interviews over het Plan en de Crediteurenvergadering

Amsterdam 18 mei: Vanaf heden is via deze website (Web-TV) een webcast te bezichtigen met een nadere toelichting op het voorliggende herstructureringsplan en de keuzes die de obligatiehouders hebben. In een interview van circa 45 minuten geven de door de rechtbank benoemde Monitor, Pierre Laporte (Deloitte), Jan Schöningh (President & CEO, Homburg Invest Inc) en Marian Hogeslag (Stichting Homburg Bonds) een nadere toelichting. Het is zeer aan te bevelen deze webcast te bekijken ter ondersteuning van de u voorliggende keuzes.


 

Aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

Lees meer:

Nieuwsbrief 35

Amsterdam, 27 december 2013:

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:

  • Status afronding CCAA en aanvraag vergunning AFM
  • Belastingaangifte 2013

De nieuwsbrief kan u via deze link downloaden

Nieuwsbrief 34

Amsterdam 6 december 2013:

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:

  • Status afronding CCAA en aanvraag vergunning AFM
  • Verkoop vastgoedzekerheid Bondserie 7
  • Taberna

De nieuwsbrief kan u via deze link downloaden

Persbericht Homburg Invest Inc: 2-12-13

Homburg Invest geeft update over het herstructureringsproces en meldt verlenging van de CCAA-bescherming

Montréal, 2 december 2013  Homburg Invest Inc. (‘Homburg Invest’ of de ‘Onderneming’) heeft vandaag een update gegeven betreffende het herstructureringsproces dat de Onderneming doormaakt krachtens de Canadese Companies’ Creditors Arrangement Act (‘CCAA’). Hierin zijn ook het herziene tijdspad en aanvullende informatie ten aanzien van de implementatie van het Third Amended and Restated Plan of Compromise and Reorganization of Homburg Invest Inc. and Homburg Shareco Inc. (het ‘Plan’) aan de orde gekomen. De Onderneming heeft een gerechtelijk bevel (het ‘Bevel’) krachtens de CCAA verkregen van het Superior Court van Québec (afdeling Handelszaken) (het ‘Hof’), dat de aan Homburg Invest en enkele van haar dochterondernemingen verleende CCAA-bescherming verlengt tot 17 januari 2014.

Nieuwsbrief 33

Amsterdam 7 november 2013: In deze nieuwsbrief informeren wij u over de status van de aanvraag voor een AFM vergunning voor Geneba. Via deze link kan u de nieuwsbrief downloaden.

Persbericht Homburg Invest Inc.

Amsterdam 1 oktober: 2013: Homburg Invest geeft via een persbericht een update over het herstructureringsproces en verlenging CCAA-status. Cllick op Persbericht voor nadere informatie.

Nieuwsbrief 32

Amsterdam 26 september 2013: 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen:

  • Vergunning AFM
  • Overige voorwaarden tot beëindiging CCAA en uitkeringen aan crediteuren
  • Status verkoop vastgoedobjecten Bondserie 4 en 7

Via deze link: Nieuwsbrief 32 - 26 september kan u de nieuwsbrief lezen

 

vervolg op aanleiding

Op 9 september 2011 heeft Homburg Invest. Inc ("HII") en zes van haar dochterondernemingen, waaronder Homburg Shareco Inc. ("Shareco") een insolventie (uitstel van betaling) procedure ingediend bij de rechtbank in Canada onder de regels van de Canadese Companies' Creditors Arrangement Act ("CCAA").

lees meer: